VII edycja - 2013

W roku 2013 w wymianie wzięło udział 16 grup artystów - łącznie 844 osoby!

Realizator:

Stowarzyszenie Kultury Ludowej "Kundzia" w Chełmnie

oraz

Fundacja Centrum Dialogu Kultur im. Jakuba Kołasa w Chełmnie

przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego województwa kujawsko-pomorskiego

i Burmistrza Miasta Chełmna


Uczestnicy:

* Zespół Tańca Estradowego „Darling” z Domu Kultury „Trikotażnik” z Pińska, Białoruś

* Zespół „Grodzieńskie Koronki” z Koledżu Sztuk z Grodna oraz zespół „Prialica” z Miejskiego Domu Kultury z Grodna, Białoruś

* Zespół wokalny „Akwarela”, zespół tańca estradowego „Kalejdoskop” i duo instrumentalny „Con Amore” z Grodna, Białoruś

* Dziecięca Orkiestra Symfoniczna z Dziecięcej Szkoły Muzycznej nr 1 z Mińska, Białoruś

* Zespół choreografuczny „Neposedi” z Grodna, Białoruś

* Zespół Folklorystyczny „Kalyhanka” z Domu Folkloru w Michanowiczach, rejon miński, Białoruś

* Młodzi malarze z Gimnazjum-Kolledżu Sztuk z Mińska, Białoruś

* Dziecięcy Zespół Taneczny „Ulybka” z Domu Kultury Trikotażnik z Pińska, Białoruś

* Zespół „Liulieczka” z Osipowicz, rejon mohylewski, Białoruś

* Chór „Guoba” z Jonawy, Litwa

* Zespół tańca ludowego „Simtiazedis” z Wilna, Litwa

* Zespół „Wianek” ze Szkoły Średniej nr 115 w Mińsku, Białoruś

* Zespół wokalno-choreograficzny „Perepolochka” oraz zespół taneczny „Laduszki” z Gimnazjum nr 3 w Witebsku, Białoruś

* Zasłużony amatorski zespół ludowy „Dudaryki” z Mińska, Białoruś

* Orkiestra cymbalistów „Abiarog” z Gimnazjum-Kolledżu Sztuk z Mińska, oraz zespół taneczny „Pereplyas” z Mińska, Białoruś

* Zespół z Centrum Dodatkowego Kształcenia Dzieci i Młodzieży "Vietraz" z Mińska, Białoruś