I edycja

ROK 2007

"Okno na Wschód” - I edycja

realizacja projektu wymiany międzynarodowej

BIAŁORUŚ – POLSKA

(przy wsparciu Ministerstwa Edukacji Narodowej)

Projekt dotyczył wymiany 304 dzieci i młodzieży szkolnej uzdolnionej artystycznie, zrzeszonej w amatorskich grupach tanecznych.

Projekt zakładał prezentację kultury polskiej i białoruskiej w 15 małych miejscowościach województwa kujawsko-pomorskiego. Uczestnikami było 6 szkolnych grup artystycznych z Białorusi oraz 2 szkolne grupy z Polski. Prezentacje odbywały się podczas festynów rodzinnych, świąt miast oraz koncertach w wielu szkołach na Ziemii Chełmińskiej.

Druga część projektu realizowana była na terenie Białorusi. Uczestnikami jej były dwie grupy artystyczne z Polski i dwie z Białorusi. Celem tej części była wymiana doświadczeń oraz doskonalenie umiejętności pod okiem specjalistów. Głównym celem naszego projektu było dotarcie do społeczeństw mniejszych miejscowości z szeroką gamą twórczości artystycznej Polski i Białorusi. Wierzymy, że prezentacja wielu form artystycznych mocno związanych z tradycjami i zwyczajami ludowymi Polesia zainspirowała lokalnych działaczy kultury i nauczycieli do podejmowania podobnych inicjatyw. Ważnym celem naszego projektu była prezentacja możliwości jakie daje przynależność Polski do Unii Europejskiej.