VI edycja

Realizator:

Stowarzyszenie Kultury Ludowej "Kundzia"

oraz

Fundacja Centrum Dialogu Kultur im. Jakuba Kołasa w Chełmnie

przy wsparciu Ministerstwa Edukacji Narodowej i Burmistrza Miasta Chełmna


Uczestnicy:

* Chór "Kantyczka" z Gimnazjum w Korytowie

* Uczniowie Gimnazjum z Lisewa, KG w Chełmnie, ZSRCKP w Grubnie

* Malarze-artyści z mińskiego Gimnazjum Sztuk Pięknych im. I. O. Archemczyka

* Orkiestra dęta "Fanfary-Niemigi" z Mińska

* Zespół Tańca Ludowego "Kundzia" z Chełmna

Orkiestra Dęta "Fanfary Niemigi"

Wielki entuzjazm wzbudziły koncerty 48-osobowej orkiestry dętej "Fanfary Niemigi", ze stolicy Białorusi - Mińska. Zgromadzona licznie na koncertach i przemarszach orkiestry publiczność oklaskiwała nie tylko znakomity poziom artystyczny wykonawców, ale również entuzjazm i zaangażowanie młodych muzyków. Planujemy kolejne wizyty Orkiestry!