VI edycja

Realizator:

Stowarzyszenie Kultury Ludowej "Kundzia"

oraz

Fundacja Centrum Dialogu Kultur im. Jakuba Kołasa w Chełmnie

przy wsparciu Ministerstwa Edukacji Narodowej i Burmistrza Miasta Chełmna


Uczestnicy:

* Chór "Kantyczka" z Gimnazjum w Korytowie

* Uczniowie Gimnazjum z Lisewa, KG w Chełmnie, ZSRCKP w Grubnie

* Malarze-artyści z mińskiego Gimnazjum Sztuk Pięknych im. I. O. Archemczyka

* Orkiestra dęta "Fanfary-Niemigi" z Mińska

* Zespół Tańca Ludowego "Kundzia" z Chełmna

Wyjazd młodzieży do Mińska i Wilna 2012

88 osób uczestniczyło w marcowym wyjeździe na trasie Chełmno - Mińsk - Nieświerz - Mir - Nowogródek - Soleczniki - Wilno - Troki - Chełmno. Byli to uczniowie Katolickiego Liceum i Gimnazjum Księży Pallotynów z Chełmna, uczniowie Gimnazjum z Lisewa, Zespołu Szkół CKU z Grubna oraz członkinie chóru "Kantyczka" z Korytowa. Pobyt na Białorusi był okazją do poznania nowych przyjaciół, uczestnictwa w festiwalu, poznania historii, zwiedzania Mińska, zamków Radziwiłłów w Nieświerzu i Mirze oraz domu rodzinnego Adama Mickiewicza w Nowogródku. Odwiedziliśmy tez miejsce pamięci w Chatyniu oraz "Linię Stalina". Na Litwie poznaliśmy historie miasta, zwiedziliśmy zamek w Trokach oraz wiele zabytków stolicy. Czekamy na rewizytę uczniów Collegu Sztuk z Mińska!