II edycja

Realizator:


Stowarzyszenie Kultury Ludowej


"Kundzia" w Chełmnie


przy wsparciu Ministerstwa Edukacji Narodowej i Burmistrza Miasta Chełmna


Patronat honorowy: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy


Участники:

МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА - Пинск (Беларусь)

uczniowie Dziecięcej Szkoły Choreograficznej z Pińska (Беларусь)

członkowie międzyszkolnego zespołu tanecznego "Biełarusoczka" z m. Pasiołok Energetikow r. Dzierżyńsk (Беларусь)

członkowie międzyszkolnego zespołu tańca ludowego "Polesie" z Pińska (Беларусь)

ансамбл ПОЛЕСАНОЧКА и RENDEZ-VOUS - Пинск (Беларусь)

członkowie zespołu ludowego ze szkoły ZSR CKU w Kościelcu (Polska)

uczniowie Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego z Chełmna (Polska)

uczniowie oraz członkowie międzyszkolnych zespołów z Chełmna i Bukowca (Polska)