Opis projektu


występy polskich szkolnych grup artystycznych na Białorusi w rejonie Pińska, Dzierżyńska i Mińska


wizyty polskich uczniów w szkołach białoruskich


koncerty białoruskich dziecięcych i młodzieżowych grup artystycznych dla lokalnych społeczności oraz szkół Chełmna, Bukowca, Świecia, Nowego, Warlubia, Dragacza, Grudziądza, Wąbrzeźna, Rudnika, Stolna, Łunaw, Unisławia


wspólne warsztaty taneczne i wokalne mające na celu wzbogacenie repertuaru zespolów


pokazy strojów narodowych, opracowanie prezentacji multimedialnej stroju Kociewia i Polesia


zwiedzanie zabytków "szlaku gotyku ceglanego" w Toruniu, Chełmnie, Świeciu, Grudziądzu, Nowem i Gdańsku


zwiedzanie miejsc związanych ze wspólna historią obu narodów na Białorusi (szlak Mickiewicza, Kołasa, Radziwiłłów)


wypoczynek w Borach Tucholskich, nad morzem, w parkach wodnych i parku jurajskim


rekreacja nad Niemnem i jeziorem Pagost


gry zespolowe i integracyjne


dyskusje w grupach tematycznych