Strona główna


MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DZIECI I MŁODZIEŻY

POLSKA - BIAŁORUŚ - ROSJA


Realizator:

Stowarzyszenie Kultury Ludowej

"Kundzia" w Chełmnie

oraz

Fundacja "Centrum Dialogu Kultur" im. Jakuba Kołasa


przy wsparciu Ministra Edukacji Narodowej oraz Burmistrza Miasta Chełmna


Patronat honorowy: Konsul Generalny Republiki Białoruś