III edycja

III Edycja wymiany dzieci i młodzieży


Realizator:

Stowarzyszenie Kultury Ludowej

"Kundzia" w Chełmnie


przy wsparciu Ministerstwa Edukacji Narodowej i Burmistrza Miasta Chełmna

Patronat honorowy: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Uczestnicy:

Orkiestra Dęta "Fanfary Niemigi" z Collegu Iskustv z Mińska (Białoruś)

Zespół Tańca Estradowego "Darling" z Pińska (Białoruś)

Chór chłopięcy "Kapela Maltchikov" z Jekaterinburga (Rosja)

Zespół Poliesanoczka ze Szkoły Choreograficznej z Pińska (Białoruś)

Orkiestra cymbalistów z Collegu Iskustv z Mińska (Białoruś)

Zespół Tanca Estradowego "Rendez Vous z Pińska (Białoruś)

Zespół "Małopolanie" z Babic (Polska)

Zespół z ZSR CKU z Kościelca (Polska)

Zespół Tańca Ludowego "Kundzia" (Polska)

Orkiestra Dęta "Fanfary Niemigi" z Collegu Iskustv z Mińska (Białoruś)

Testy, quizy

Integracja - Unia Europejska

OPRACOWANIE TESTU SOCJOLOGICZNEGO

na temat: ,, Integracja – Unia Europejska.”

W teście udział wzięli:

Szkoła Muzyczna w Pińsku [44 uczniów]

Dziecięca Szkoła Choreograficzna w Pińsku [44 uczniów]

Międzyszkolny Zespół Tancerzy z Dzierżyńska [44 uczniów]

Międzyszkolny Zespół Tańca Ludowego ,,Polesie” w Pińsku [44 uczniów]

Międzyszkolny Zespół Tańca Estradowego „Rendez-Vous” i „Poliesanoczka”z Pińska ze szkół nr 8 i 18 [44 uczniów]

Treść testu:

Pytanie 1: Czy jesteś zwolennikiem rozszerzania zasięgu Unii Europejskiej?


tak


nie


nie mam zdania
Pytanie 2: W którym roku powstałą Unia Europejska?


a) 1 listopada 1956 r.


b) 1 listopada 1988r.


c) 1 listopada 1993 r.
Pytanie 3: Jaki kraj obecnie przewodzi Unii Europejskiej?


a) Niemcy


b) Estonia


c) Francja
Pytanie 4: Ilu członków liczy obecnie UE?


a) 12


b) 21


c) 27
Pytanie 5: Polska stała się członkiem UE z dniem:


a) 1 maja 1999


b) 1 maja 2001


c) 1 maja 2004
Pytanie 6: Siedziba Parlamentu Europejskiego znajduje się w:


a) Brukseli


b) Paryżu


c) Sztokholmie

Interpretacja wyników ankiety:

Szkoła Muzyczna w Pińsku

47,7% ankietowanych odpowiedziało , że są zwolennikami rozszerzenia UE


18,2% ankietowanych odpowiedziało , że nie są zwolennikami rozszerzenia UE


34,1% ankietowanych odpowiedziało , że nie ma zdania na temat rozszerzenia UE


9,1% ankietowanych odpowiedziało , że UE powstała 1 listopada 1956 r.


34,1% ankietowanych odpowiedziało , że UE powstała 1 listopada 1988 r.


56,8% ankietowanych odpowiedziało , że UE powstała 1 listopada 1993 r.


36,4% ankietowanych odpowiedziało , że krajem przewodniczącym UE są obecnie Niemcy


6,8% ankietowanych odpowiedziało , że krajem przewodniczącym UE jest obecnie Estonia


56,8% ankietowanych odpowiedziało , że krajem przewodniczącym UE jest obecnie Francja


18,2% ankietowanych odpowiedziało , że UE liczy obecnie 12 członków


25% ankietowanych odpowiedziało , że UE liczy obecnie 21 członków


56,8% ankietowanych odpowiedziało , że UE liczy obecnie 27 członków


22,7% ankietowanych odpowiedziało , że Polska stała się członkiem UE z dniem 1 maja 1999 r.


27,3% ankietowanych odpowiedziało , że Polska stała się członkiem UE z dniem 1 maja 2001 r.


50% ankietowanych odpowiedziało , że Polska stała się członkiem UE z dniem 1 maja 2004 r.


43,2% ankietowanych odpowiedziało , że Siedziba Parlamentu Europejskiego znajduje się w Brukseli


38,6% ankietowanych odpowiedziało , że Siedziba Parlamentu Europejskiego znajduje się w Paryżu


18,2% ankietowanych odpowiedziało , że Siedziba Parlamentu Europejskiego znajduje się w Sztokholmie


Dziecięca Szkoła Choreograficzna w Pińsku

50% ankietowanych odpowiedziało , że są zwolennikami rozszerzenia UE


25% ankietowanych odpowiedziało , że nie są zwolennikami rozszerzenia UE


25% ankietowanych odpowiedziało , że nie ma zdania na temat rozszerzenia UE


18,2% ankietowanych odpowiedziało , że UE powstała 1 listopada 1956 r.


29,5% ankietowanych odpowiedziało , że UE powstała 1 listopada 1988 r.


52,3% ankietowanych odpowiedziało , że UE powstała 1 listopada 1993 r.


18,2% ankietowanych odpowiedziało , że krajem przewodniczącym UE są obecnie Niemcy


11,4% ankietowanych odpowiedziało , że krajem przewodniczącym UE jest obecnie Estonia


70,5% ankietowanych odpowiedziało , że krajem przewodniczącym UE jest obecnie Francja


6,8% ankietowanych odpowiedziało , że UE liczy obecnie 12 członków


34,1% ankietowanych odpowiedziało , że UE liczy obecnie 21 członków


59,1% ankietowanych odpowiedziało , że UE liczy obecnie 27 członków


18,2% ankietowanych odpowiedziało , że Polska stała się członkiem UE z dniem 1 maja 1999 r.


22,7% ankietowanych odpowiedziało , że Polska stała się członkiem UE z dniem 1 maja 2001 r.


59,1% ankietowanych odpowiedziało , że Polska stała się członkiem UE z dniem 1 maja 2004 r.


61,4% ankietowanych odpowiedziało , że Siedziba Parlamentu Europejskiego znajduje się w Brukseli


27,3% ankietowanych odpowiedziało , że Siedziba Parlamentu Europejskiego znajduje się w Paryżu


11,4% ankietowanych odpowiedziało , że Siedziba Parlamentu Europejskiego znajduje się w Sztokholmie

Międzyszkolnego Zespołu Tancerzy z Dzierżyński

34,1% ankietowanych odpowiedziało , że są zwolennikami rozszerzenia UE


22,7% ankietowanych odpowiedziało , że nie są zwolennikami rozszerzenia UE


43,2% ankietowanych odpowiedziało , że nie ma zdania na temat rozszerzenia UE


22,7% ankietowanych odpowiedziało , że UE powstała 1 listopada 1956 r.


36,4% ankietowanych odpowiedziało , że UE powstała 1 listopada 1988 r.


40,9% ankietowanych odpowiedziało , że UE powstała 1 listopada 1993 r.


25% ankietowanych odpowiedziało , że krajem przewodniczącym UE są obecnie Niemcy


9,1% ankietowanych odpowiedziało , że krajem przewodniczącym UE jest obecnie Estonia


65,9% ankietowanych odpowiedziało , że krajem przewodniczącym UE jest obecnie Francja


11,4% ankietowanych odpowiedziało , że UE liczy obecnie 12 członków


18,2% ankietowanych odpowiedziało , że UE liczy obecnie 21 członków


70,5% ankietowanych odpowiedziało , że UE liczy obecnie 27 członków


9,1% ankietowanych odpowiedziało , że Polska stała się członkiem UE z dniem 1 maja 1999 r.


15,9% ankietowanych odpowiedziało , że Polska stała się członkiem UE z dniem 1 maja 2001 r.


75% ankietowanych odpowiedziało , że Polska stała się członkiem UE z dniem 1 maja 2004 r.


54,5% ankietowanych odpowiedziało , że Siedziba Parlamentu Europejskiego znajduje się w Brukseli


22,7% ankietowanych odpowiedziało , że Siedziba Parlamentu Europejskiego znajduje się w Paryżu


22,7% ankietowanych odpowiedziało , że Siedziba Parlamentu Europejskiego znajduje się w Sztokholmie

Międzyszkolnego Zespołu Tańca Ludowego ,,Polesie” w Pińsku

59,1% ankietowanych odpowiedziało , że są zwolennikami rozszerzenia UE


15,9% ankietowanych odpowiedziało , że nie są zwolennikami rozszerzenia UE


25% ankietowanych odpowiedziało , że nie ma zdania na temat rozszerzenia UE


4,5% ankietowanych odpowiedziało , że UE powstała 1 listopada 1956 r.


13,6% ankietowanych odpowiedziało , że UE powstała 1 listopada 1988 r.


81,8% ankietowanych odpowiedziało , że UE powstała 1 listopada 1993 r.


11,4% ankietowanych odpowiedziało , że krajem przewodniczącym UE są obecnie Niemcy


0% ankietowanych odpowiedziało , że krajem przewodniczącym UE jest obecnie Estonia


88,6% ankietowanych odpowiedziało , że krajem przewodniczącym UE jest obecnie Francja


4,5% ankietowanych odpowiedziało , że UE liczy obecnie 12 członków


15,9% ankietowanych odpowiedziało , że UE liczy obecnie 21 członków


79,5% ankietowanych odpowiedziało , że UE liczy obecnie 27 członków


11,4% ankietowanych odpowiedziało , że Polska stała się członkiem UE z dniem 1 maja 1999 r.


13,6% ankietowanych odpowiedziało , że Polska stała się członkiem UE z dniem 1 maja 2001 r.


75% ankietowanych odpowiedziało , że Polska stała się członkiem UE z dniem 1 maja 2004 r.


90,9% ankietowanych odpowiedziało , że Siedziba Parlamentu Europejskiego znajduje się w Brukseli


4,5% ankietowanych odpowiedziało , że Siedziba Parlamentu Europejskiego znajduje się w Paryżu


4,5% ankietowanych odpowiedziało , że Siedziba Parlamentu Europejskiego znajduje się w Sztokholmie

Międzyszkolny Zespół Tańca Estradowego „Rendez-Vous” i „Poliesanoczka”z Pińska ze szkół nr 8 i 18

34,1% ankietowanych odpowiedziało , że są zwolennikami rozszerzenia UE


18,2% ankietowanych odpowiedziało , że nie są zwolennikami rozszerzenia UE


47,7% ankietowanych odpowiedziało , że nie ma zdania na temat rozszerzenia UE


25% ankietowanych odpowiedziało , że UE powstała 1 listopada 1956 r.


22,7% ankietowanych odpowiedziało , że UE powstała 1 listopada 1988 r.


52,3% ankietowanych odpowiedziało , że UE powstała 1 listopada 1993 r.


38,6% ankietowanych odpowiedziało , że krajem przewodniczącym UE są obecnie Niemcy


18,2% ankietowanych odpowiedziało , że krajem przewodniczącym UE jest obecnie Estonia


43,2% ankietowanych odpowiedziało , że krajem przewodniczącym UE jest obecnie Francja


20,5% ankietowanych odpowiedziało , że UE liczy obecnie 12 członków


38,6% ankietowanych odpowiedziało , że UE liczy obecnie 21 członków


40,9% ankietowanych odpowiedziało , że UE liczy obecnie 27 członków


25% ankietowanych odpowiedziało , że Polska stała się członkiem UE z dniem 1 maja 1999 r.


29,5% ankietowanych odpowiedziało , że Polska stała się członkiem UE z dniem 1 maja 2001 r.


45,5% ankietowanych odpowiedziało , że Polska stała się członkiem UE z dniem 1 maja 2004 r.


11,4% ankietowanych odpowiedziało , że Siedziba Parlamentu Europejskiego znajduje się w Brukseli


84,1% ankietowanych odpowiedziało , że Siedziba Parlamentu Europejskiego znajduje się w Paryżu


4,5% ankietowanych odpowiedziało , że Siedziba Parlamentu Europejskiego znajduje się w Sztokholmie

Wnioski płynące z interpretacji testu socjologicznego

Ankietowana młodzież przejawia raczej średni poziom wiedzy na przedstawione w teście związane a Unią Europejską zagadnienia. Mimo, że badane grupy są raczej w większości zwolennikami rozszerzenia Unii, to jednak jest dosyć spory odsetek opozycjonistów tej idei. Grupa najstarsza, „Polesie” wykazała najwyższy poziom wiedzy, który dosyć znacząco różni się od poziomu wiedzy młodszych dzieci. .