III edycja

III Edycja wymiany dzieci i młodzieży


Realizator:

Stowarzyszenie Kultury Ludowej

"Kundzia" w Chełmnie


przy wsparciu Ministerstwa Edukacji Narodowej i Burmistrza Miasta Chełmna

Patronat honorowy: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Uczestnicy:

Orkiestra Dęta "Fanfary Niemigi" z Collegu Iskustv z Mińska (Białoruś)

Zespół Tańca Estradowego "Darling" z Pińska (Białoruś)

Chór chłopięcy "Kapela Maltchikov" z Jekaterinburga (Rosja)

Zespół Poliesanoczka ze Szkoły Choreograficznej z Pińska (Białoruś)

Orkiestra cymbalistów z Collegu Iskustv z Mińska (Białoruś)

Zespół Tanca Estradowego "Rendez Vous z Pińska (Białoruś)

Zespół "Małopolanie" z Babic (Polska)

Zespół z ZSR CKU z Kościelca (Polska)

Zespół Tańca Ludowego "Kundzia" (Polska)

Orkiestra Dęta "Fanfary Niemigi" z Collegu Iskustv z Mińska (Białoruś)

Testy, quizy

Wartości płynące z obcowania z kulturą i sztuką ludową

OPRACOWANIE TESTU SOCJOLOGICZNEGO

na temat: ,, Wartości płynące z obcowania z kulturą

i sztuką ludową.”

W teście udział wzieli:

Szkoła Muzyczna w Pińsku [44 uczniów]

Dziecięca Szkoła Choreograficzna w Pińsku [44 uczniów]

Międzyszkolny Zespół Tancerzy z Dzierżyńska [44 uczniów]

Międzyszkolny Zespół Tańca Ludowego ,,Polesie” w Pińsku [44 uczniów]

Międzyszkolny Zespół Tańca Estradowego „Rendez-Vous” i „Poliesanoczka”z Pińska ze szkół nr 8 i 18 [44 uczniów]]

Treść testu

Pytanie 1: Mój stosunek do kultury regionalnej jest:


pozytywny (często wykazuję zainteresowanie)


pozytywny (czasem wykazuję zainteresowanie)


obojętny (nie wykazuję zainteresowania)
Pytanie 2: Tradycjami ludowymi…


a) …intensywnie się interesuję


b) …przejawiam umiarkowane zainteresowanie


c) …nie interesuję się w ogóle
Pytanie 3: Wiedza o historii ludowej mojego kraju i Europy jest według mnie:


a) potrzebna


b) niepotrzebna


c) w dzisiejszych czasach niemodna
Pytanie 4: Wystaw (itp.) promujących historię regionalną czy folklor….:


a) … odwiedzam często i z własnej woli


b) … odwiedzam rzadko i w dodatku pod przymusem c) … nie odwiedzam
Pytanie 5: Wydawane pieniędzy na przedsięwzięcia związane z historią ludową oraz kultywowaniem tradycji regionalnych (także organizowanie festiwali folklorystycznych międzynarodowych) jest według mnie:


a) startą pieniędzy


b) dobrym sposobem pielęgnacji dziedzictwa narodowego


c) istotnym elementem zachowania tożsamości i wymiany kulturowej
Pytanie 6: Czy jestem zwolennikiem międzynarodowych wymian kulturalno


– obyczajowych ?


a) tak


b) raczej nie


c) nie mam zdania

Interpretacja wyników ankiety:

Szkoła Muzyczna w Pińsku13,6% ankietowanych uznało, że ich stosunek do kultury regionalnej jest pozytywny, wykazując przy tym częste zainteresowanie,


70,5% ankietowanych uznało, że ich stosunek do kultury regionalnej jest pozytywny, wykazują czasami zainteresowanie przedmiotem,


15,9% ankietowanych uznało, że ich stosunek do kultury regionalnej jest obojętny i nie wykazują zainteresowania,


4,5% ankietowanych uznało, że tradycjami ludowymi interesują się intensywnie,


84,1% ankietowanych wykazuje tradycjami ludowymi umiarkowane zainteresowanie,


11,4% ankietowanych wykazuje brak zainteresowania tradycjami ludowymi,


81,8% ankietowanych uznało, wiedza o historii ludowej ich kraju i Europy jest


w dzisiejszych czasach potrzebna,


4,5% uznało, że wiedza o historii ludowej mojego kraju i Europy jest w dzisiejszych czasach niepotrzebna,


13,6% uznało, że ludowej mojego kraju i Europy jest w dzisiejszych czasach nie modna,


4,5% ankietowanych uznało, że wydawane pieniędzy na przedsięwzięcia związane z historią ludową oraz kultywowaniem tradycji regionalnych (także organizowanie festiwali folklorystycznych międzynarodowych) jest stratą pieniędzy,


45,5% ankietowanych uznało, że wydawane pieniędzy na przedsięwzięcia związane z historią ludową oraz kultywowaniem tradycji regionalnych (także organizowanie festiwali folklorystycznych międzynarodowych) jest dobrym sposobem pielęgnacji dziedzictwa narodowego,


50% ankietowanych uznało, że wydawane pieniędzy na przedsięwzięcia związane z historią ludową oraz kultywowaniem tradycji regionalnych (także organizowanie festiwali folklorystycznych międzynarodowych) jest istotnym elementem zachowania tożsamości i wymiany kulturowej,


6,8% ankietowanych przyznało, że wystaw [itp.] promujących historię regionalną czy folklor odwiedzają często i z własnej woli,


50% ankietowanych przyznało, że wystaw [itp.] promujących historię regionalną czy folklor odwiedzają rzadko i w dodatku pod przymusem,


43,2% ankietowanych przyznało, że na wystaw [itp.] promujących historię regionalną czy folklor nie odwiedzają,


88,6% ankietowanych przyznało, że są zwolennikami międzynarodowych wymian kulturalno - obyczajowych ,


2,3% ankietowanych przyznało, że nie są zwolennikami międzynarodowych wymian kulturalno - obyczajowych ,


9,1% ankietowanych przyznało, że nie mają zdania na temat międzynarodowych wymian kulturalno - obyczajowych .


Dziecięca Szkoła Choreograficzna w Pińsku

9,1% ankietowanych uznało, że ich stosunek do kultury regionalnej jest pozytywny, wykazując przy tym częste zainteresowanie,


79,5% ankietowanych uznało, że ich stosunek do kultury regionalnej jest pozytywny, wykazują czasami zainteresowanie przedmiotem,


11,4% ankietowanych uznało, że ich stosunek do kultury regionalnej jest obojętny i nie wykazują zainteresowania,


9,1% ankietowanych uznało, że tradycjami ludowymi interesują się intensywnie,


77,3% ankietowanych wykazuje tradycjami ludowymi umiarkowane zainteresowanie,


13,6% ankietowanych wykazuje brak zainteresowania tradycjami ludowymi,


65,9% ankietowanych uznało, wiedza o historii ludowej ich kraju i Europy jest


w dzisiejszych czasach potrzebna,


9,1% uznało, że wiedza o historii ludowej mojego kraju i Europy jest w dzisiejszych czasach niepotrzebna,


20,5% uznało, że ludowej mojego kraju i Europy jest w dzisiejszych czasach nie modna,


6,8% ankietowanych uznało, że wydawane pieniędzy na przedsięwzięcia związane z historią ludową oraz kultywowaniem tradycji regionalnych (także organizowanie festiwali folklorystycznych międzynarodowych) jest stratą pieniędzy,


22,7% ankietowanych uznało, że wydawane pieniędzy na przedsięwzięcia związane z historią ludową oraz kultywowaniem tradycji regionalnych (także organizowanie festiwali folklorystycznych międzynarodowych) jest dobrym sposobem pielęgnacji dziedzictwa narodowego,


70,5% ankietowanych uznało, że wydawane pieniędzy na przedsięwzięcia związane z historią ludową oraz kultywowaniem tradycji regionalnych (także organizowanie festiwali folklorystycznych międzynarodowych) jest istotnym elementem zachowania tożsamości i wymiany kulturowej,


15,9% ankietowanych przyznało, że wystaw [itp.] promujących historię regionalną czy folklor odwiedzają często i z własnej woli,


43,2% ankietowanych przyznało, że wystaw [itp.] promujących historię regionalną czy folklor odwiedzają rzadko i w dodatku pod przymusem,


40,9% ankietowanych przyznało, że na wystaw [itp.] promujących historię regionalną czy folklor nie odwiedzają,


65,9% ankietowanych przyznało, że są zwolennikami międzynarodowych wymian kulturalno - obyczajowych ,


0% ankietowanych przyznało, że nie są zwolennikami międzynarodowych wymian kulturalno - obyczajowych ,


34,1% ankietowanych przyznało, że nie mają zdania na temat międzynarodowych wymian kulturalno - obyczajowych .


Międzyszkolnego Zespołu Tancerzy z Dzierżyńska

15,9% ankietowanych uznało, że ich stosunek do kultury regionalnej jest pozytywny, wykazując przy tym częste zainteresowanie,


61,4% ankietowanych uznało, że ich stosunek do kultury regionalnej jest pozytywny, wykazują czasami zainteresowanie przedmiotem,


22,7% ankietowanych uznało, że ich stosunek do kultury regionalnej jest obojętny i nie wykazują zainteresowania,


2,3% ankietowanych uznało, że tradycjami ludowymi interesują się intensywnie,


68,2% ankietowanych wykazuje tradycjami ludowymi umiarkowane zainteresowanie,


29,5% ankietowanych wykazuje brak zainteresowania tradycjami ludowymi,


84,1% ankietowanych uznało, wiedza o historii ludowej ich kraju i Europy jest


w dzisiejszych czasach potrzebna,


11,4% uznało, że wiedza o historii ludowej mojego kraju i Europy jest w dzisiejszych czasach niepotrzebna,


4,5% uznało, że ludowej mojego kraju i Europy jest w dzisiejszych czasach nie modna,


6,8% ankietowanych uznało, że wydawane pieniędzy na przedsięwzięcia związane z historią ludową oraz kultywowaniem tradycji regionalnych (także organizowanie festiwali folklorystycznych międzynarodowych) jest stratą pieniędzy,


61,4% ankietowanych uznało, że wydawane pieniędzy na przedsięwzięcia związane z historią ludową oraz kultywowaniem tradycji regionalnych (także organizowanie festiwali folklorystycznych międzynarodowych) jest dobrym sposobem pielęgnacji dziedzictwa narodowego,


31,8% ankietowanych uznało, że wydawane pieniędzy na przedsięwzięcia związane z historią ludową oraz kultywowaniem tradycji regionalnych (także organizowanie festiwali folklorystycznych międzynarodowych) jest istotnym elementem zachowania tożsamości i wymiany kulturowej,


4,5% ankietowanych przyznało, że wystaw [itp.] promujących historię regionalną czy folklor odwiedzają często i z własnej woli,


38,6% ankietowanych przyznało, że wystaw [itp.] promujących historię regionalną czy folklor odwiedzają rzadko i w dodatku pod przymusem,


56,8% ankietowanych przyznało, że na wystaw [itp.] promujących historię regionalną czy folklor nie odwiedzają,


90,9% ankietowanych przyznało, że są zwolennikami międzynarodowych wymian kulturalno - obyczajowych ,


4,5% ankietowanych przyznało, że nie są zwolennikami międzynarodowych wymian kulturalno - obyczajowych ,


4,5% ankietowanych przyznało, że nie mają zdania na temat międzynarodowych wymian kulturalno - obyczajowych .


Międzyszkolnego Zespołu Tańca Ludowego ,,Polesie” w Pińsku


25% ankietowanych uznało, że ich stosunek do kultury regionalnej jest pozytywny, wykazując przy tym częste zainteresowanie,


68,2% ankietowanych uznało, że ich stosunek do kultury regionalnej jest pozytywny, wykazują czasami zainteresowanie przedmiotem,


6,8% ankietowanych uznało, że ich stosunek do kultury regionalnej jest obojętny i nie wykazują zainteresowania,


20,5% ankietowanych uznało, że tradycjami ludowymi interesują się intensywnie,


72,7% ankietowanych wykazuje tradycjami ludowymi umiarkowane zainteresowanie,


6,8% ankietowanych wykazuje brak zainteresowania tradycjami ludowymi,


90,9% ankietowanych uznało, wiedza o historii ludowej ich kraju i Europy jest


w dzisiejszych czasach potrzebna,


2,3% uznało, że wiedza o historii ludowej mojego kraju i Europy jest w dzisiejszych czasach niepotrzebna,


6,8% uznało, że ludowej mojego kraju i Europy jest w dzisiejszych czasach nie modna,


43,2,9% ankietowanych uznało, że wydawane pieniędzy na przedsięwzięcia związane z historią ludową oraz kultywowaniem tradycji regionalnych (także organizowanie festiwali folklorystycznych międzynarodowych) jest stratą pieniędzy,


40,9% ankietowanych uznało, że wydawane pieniędzy na przedsięwzięcia związane z historią ludową oraz kultywowaniem tradycji regionalnych (także organizowanie festiwali folklorystycznych międzynarodowych) jest dobrym sposobem pielęgnacji dziedzictwa narodowego,


40,9% ankietowanych uznało, że wydawane pieniędzy na przedsięwzięcia związane z historią ludową oraz kultywowaniem tradycji regionalnych (także organizowanie festiwali folklorystycznych międzynarodowych) jest istotnym elementem zachowania tożsamości i wymiany kulturowej,


2,3% ankietowanych przyznało, że wystaw [itp.] promujących historię regionalną czy folklor odwiedzają często i z własnej woli,


47,7% ankietowanych przyznało, że wystaw [itp.] promujących historię regionalną czy folklor odwiedzają rzadko i w dodatku pod przymusem,


50% ankietowanych przyznało, że na wystaw [itp.] promujących historię regionalną czy folklor nie odwiedzają,


93,2% ankietowanych przyznało, że są zwolennikami międzynarodowych wymian kulturalno - obyczajowych ,


0% ankietowanych przyznało, że nie są zwolennikami międzynarodowych wymian kulturalno - obyczajowych ,


6,8% ankietowanych przyznało, że nie mają zdania na temat międzynarodowych wymian kulturalno - obyczajowych .


Międzyszkolny Zespół Tańca Estradowego „Rendez-Vous” i „Poliesanoczka”z Pińska ze szkół nr 8 i 18


6,8% ankietowanych uznało, że ich stosunek do kultury regionalnej jest pozytywny, wykazując przy tym częste zainteresowanie,


77,3% ankietowanych uznało, że ich stosunek do kultury regionalnej jest pozytywny, wykazują czasami zainteresowanie przedmiotem,


15,9% ankietowanych uznało, że ich stosunek do kultury regionalnej jest obojętny i nie wykazują zainteresowania,


9,1% ankietowanych uznało, że tradycjami ludowymi interesują się intensywnie,


65,9% ankietowanych wykazuje tradycjami ludowymi umiarkowane zainteresowanie,


25% ankietowanych wykazuje brak zainteresowania tradycjami ludowymi,


61,4% ankietowanych uznało, wiedza o historii ludowej ich kraju i Europy jest


w dzisiejszych czasach potrzebna,


9,1% uznało, że wiedza o historii ludowej mojego kraju i Europy jest w dzisiejszych czasach niepotrzebna,


29,5% uznało, że ludowej mojego kraju i Europy jest w dzisiejszych czasach nie modna,


16% ankietowanych uznało, że wydawane pieniędzy na przedsięwzięcia związane z historią ludową oraz kultywowaniem tradycji regionalnych (także organizowanie festiwali folklorystycznych międzynarodowych) jest stratą pieniędzy,


31,8% ankietowanych uznało, że wydawane pieniędzy na przedsięwzięcia związane z historią ludową oraz kultywowaniem tradycji regionalnych (także organizowanie festiwali folklorystycznych międzynarodowych) jest dobrym sposobem pielęgnacji dziedzictwa narodowego,


65,9% ankietowanych uznało, że wydawane pieniędzy na przedsięwzięcia związane z historią ludową oraz kultywowaniem tradycji regionalnych (także organizowanie festiwali folklorystycznych międzynarodowych) jest istotnym elementem zachowania tożsamości i wymiany kulturowej,


9,1% ankietowanych przyznało, że wystaw [itp.] promujących historię regionalną czy folklor odwiedzają często i z własnej woli,


47,7% ankietowanych przyznało, że wystaw [itp.] promujących historię regionalną czy folklor odwiedzają rzadko i w dodatku pod przymusem,


43,2% ankietowanych przyznało, że na wystaw [itp.] promujących historię regionalną czy folklor nie odwiedzają,


79,5% ankietowanych przyznało, że są zwolennikami międzynarodowych wymian kulturalno - obyczajowych ,


6,8% ankietowanych przyznało, że nie są zwolennikami międzynarodowych wymian kulturalno - obyczajowych ,


13,6% ankietowanych przyznało, że nie mają zdania na temat międzynarodowych wymian kulturalno - obyczajowych .
Wnioski płynące z interpretacji testu socjologicznego.

Ogólny stosunek ankietowanych do tradycji ludowych jest pozytywny, lecz tylko niewielka część przejawia aktywne zainteresowanie folklorem. Zdecydowana większość popiera organizowanie wymian międzynarodowych i innych przedsięwzięć związanych z kulturą ludową, lecz jednocześnie około 15% twierdzi, że wiedza o historii ludowej jest w dzisiejszych czasach niemodna. Widzimy wyraźnie, że grupa najstarsza, „Polesie” przejawia największe zainteresowanie tradycjami ludowymi oraz dosyć często odwiedza wystawy ludowe z własnej woli. Procent osób nieprzychylnie nastawionych do tradycji ludowych i działalności związanych z folklorem jest znikomy, tak samo jak osób nie interesujących się kulturą ludową w ogóle.