III edycja

III Edycja wymiany dzieci i młodzieży


Realizator:

Stowarzyszenie Kultury Ludowej

"Kundzia" w Chełmnie


przy wsparciu Ministerstwa Edukacji Narodowej i Burmistrza Miasta Chełmna

Patronat honorowy: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Uczestnicy:

Orkiestra Dęta "Fanfary Niemigi" z Collegu Iskustv z Mińska (Białoruś)

Zespół Tańca Estradowego "Darling" z Pińska (Białoruś)

Chór chłopięcy "Kapela Maltchikov" z Jekaterinburga (Rosja)

Zespół Poliesanoczka ze Szkoły Choreograficznej z Pińska (Białoruś)

Orkiestra cymbalistów z Collegu Iskustv z Mińska (Białoruś)

Zespół Tanca Estradowego "Rendez Vous z Pińska (Białoruś)

Zespół "Małopolanie" z Babic (Polska)

Zespół z ZSR CKU z Kościelca (Polska)

Zespół Tańca Ludowego "Kundzia" (Polska)

Orkiestra Dęta "Fanfary Niemigi" z Collegu Iskustv z Mińska (Białoruś)

Testy, quizy

Białorusini o Polakach. Stereotypy

OPRACOWANIE TESTU SOCJOLOGICZNEGO

na temat: ,, Białorusini o Polakach. Stereotypy.”

W teście udział wzięli:

Szkoła Muzyczna w Pińsku [44 uczniów]

Dziecięca Szkoła Choreograficzna w Pińsku [44 uczniów]

Międzyszkolny Zespół Tancerzy z Dzierżyńska [44 uczniów]

Międzyszkolny ZespołuTańca Ludowego ,,Polesie” w Pińsku [44 uczniów]

Międzyszkolny Zespół Tańca Estradowego „Rendez-Vous” i „Poliesanoczka”z Pińska ze szkół nr 8 i 18[44 uczniów]

Treść testu:

Pytanie 1: Czy Polacy znają języki obce?


Polakom każdy język obcy


Polacy znają średnio jeden język obcy


Polacy znają średnio więcej niż jeden język obcy
Pytanie 2: Jakie usposobienie cechuje Polaka


a) Polacy wiecznie narzekają


b) Polacy nie okazują emocji


c) Polacy to naród ludzi uśmiechniętych
Pytanie 3: Jaki według Ciebie jest stosunek Polaków do obcokrajowców?


a) Polacy nie lubią obcych


b) Polacy mają obojętny stosunek do cudzoziemców


c) Polak to Europejczyk serdecznie wychodzący naprzeciw sąsiadów
Pytanie 4: Jak oceniasz polską gościnność


a) Polak nie potrafi ugościć


b) Polacy są powściągliwi w przyjmowaniu gości


c) Polacy są bardzo gościnnym narodem
Pytanie 5: Czy Polacy Twoim zdaniem spożywają zbyt dużo alkoholu?


a) każdy Polak lubi wódkę


b) Polacy mają wyważony stosunek do alkoholu


c) Polacy to naród abstynentów
Pytanie 6: Co sądzisz o przestępczości w Polsce?


a) przestępstwa w Polsce są na porządku dziennym


b) poziom przestępczości nie odbiega od innych europejskich krajów


c) Polska to bardzo bezpieczny kraj

Interpretacja wyników ankiety:

Szkoła Muzyczna w Pińsku

11,4% ankietowanych myśli, że Polakom każdy język obcy


68,2% ankietowanych myśli, że Polacy znają średnio jeden język obcy


20,5% ankietowanych myśli, że Polacy znają średnio więcej niż jeden język obcy


15,9% ankietowanych myśli, że Polacy wiecznie narzekają


29,5% ankietowanych myśli, że Polacy nie okazują emocji


54,9% ankietowanych myśli, że Polacy to naród ludzi uśmiechniętych


6,8% ankietowanych myśli, że Polacy nie lubią obcych


40,9% ankietowanych myśli, że Polacy mają obojętny stosunek do cudzoziemców


52,3% ankietowanych myśli, że Polak to Europejczyk serdecznie wychodzący naprzeciw sąsiadów


75% ankietowanych myśli, że Polacy są bardzo gościnnym narodem


18,2% ankietowanych myśli, że Polacy są powściągliwi w przyjmowaniu gości


6,8% ankietowanych myśli, że Polak nie potrafi ugościć


47,7% ankietowanych myśli, że każdy Polak lubi wódkę


45,5% ankietowanych myśli, że Polacy mają wyważony stosunek do alkoholu


6,8% ankietowanych myśli, że Polacy to naród abstynentów


9,1% ankietowanych myśli, że przestępstwa w Polsce są na porządku dziennym


79,5% ankietowanych myśli, że poziom przestępczości nie odbiega od innych europejskich krajów


11,4% ankietowanych myśli, że Polska to bardzo bezpieczny kraj


Dziecięca Szkoła Choreograficzna w Pińsku

15,9% ankietowanych myśli, że Polakom każdy język obcy


61,4% ankietowanych myśli Polacy znają średnio jeden język obcy


22,7% ankietowanych myśli, że Polacy znają średnio więcej niż jeden język obcy


20,5% ankietowanych myśli, że Polacy wiecznie narzekają


34,1% ankietowanych myśli, że Polacy nie okazują emocji


45,5% ankietowanych myśli, że Polacy to naród ludzi uśmiechniętych


4,5% ankietowanych myśli, że Polacy nie lubią obcych


45,5% ankietowanych myśli, że Polacy mają obojętny stosunek do cudzoziemców


50% ankietowanych myśli, że Polak to Europejczyk serdecznie wychodzący naprzeciw sąsiadów


72,7% ankietowanych myśli, że Polacy są bardzo gościnnym narodem


15,9% ankietowanych myśli, że Polacy są powściągliwi w przyjmowaniu gości


11,4% ankietowanych myśli, że Polak nie potrafi ugościć


34,1% ankietowanych myśli, że każdy Polak lubi wódkę


52,3% ankietowanych myśli, że Polacy mają wyważony stosunek do alkoholu


13,6% ankietowanych myśli, że Polacy to naród abstynentów


4,5% ankietowanych myśli, że przestępstwa w Polsce są na porządku dziennym


68,2% ankietowanych myśli, że poziom przestępczości nie odbiega od innych europejskich krajów


27,3% ankietowanych myśli, że Polska to bardzo bezpieczny kraj


Międzyszkolnego Zespołu Tancerzy z Dzierżyńska

9,1% ankietowanych myśli, że Polakom każdy język obcy


65,9% ankietowanych myśli Polacy znają średnio jeden język obcy


25% ankietowanych myśli, że Polacy znają średnio więcej niż jeden język obcy


13,6% ankietowanych myśli, że Polacy wiecznie narzekają


43,2% ankietowanych myśli, że Polacy nie okazują emocji


43,2% ankietowanych myśli, że Polacy to naród ludzi uśmiechniętych


4,5% ankietowanych myśli, że Polacy nie lubią obcych


45,5% ankietowanych myśli, że Polacy mają obojętny stosunek do cudzoziemców


50% ankietowanych myśli, że Polak to Europejczyk serdecznie wychodzący naprzeciw sąsiadów


65,9% ankietowanych myśli, że Polacy są bardzo gościnnym narodem


22,7% ankietowanych myśli, że Polacy są powściągliwi w przyjmowaniu gości


11,4% ankietowanych myśli, że Polak nie potrafi ugościć


38,6% ankietowanych myśli, że każdy Polak lubi wódkę


43,2% ankietowanych myśli, że Polacy mają wyważony stosunek do alkoholu


18,2% ankietowanych myśli, że Polacy to naród abstynentów


4,5% ankietowanych myśli, że przestępstwa w Polsce są na porządku dziennym


68,2% ankietowanych myśli, że poziom przestępczości nie odbiega od innych europejskich krajów


27,3% ankietowanych myśli, że Polska to bardzo bezpieczny kraj


Międzyszkolnego Zespołu Tańca Ludowego ,,Polesie” w Pińsku

13,6% ankietowanych myśli, że Polakom każdy język obcy


79,5% ankietowanych myśli Polacy znają średnio jeden język obcy


6,8% ankietowanych myśli, że Polacy znają średnio więcej niż jeden język obcy


9,1% ankietowanych myśli, że Polacy wiecznie narzekają


22,7% ankietowanych myśli, że Polacy nie okazują emocji


68,2% ankietowanych myśli, że Polacy to naród ludzi uśmiechniętych


0% ankietowanych myśli, że Polacy nie lubią obcych


36,4% ankietowanych myśli, że Polacy mają obojętny stosunek do


cudzoziemców


63,6% ankietowanych myśli, że Polak to Europejczyk serdecznie wychodzący naprzeciw sąsiadów


86,4% ankietowanych myśli, że Polacy są bardzo gościnnym narodem


9,1% ankietowanych myśli, że Polacy są powściągliwi w przyjmowaniu gości


4,5% ankietowanych myśli, że Polak nie potrafi ugościć


22,7% ankietowanych myśli, że każdy Polak lubi wódkę


77,3% ankietowanych myśli, że Polacy mają wyważony stosunek do alkoholu


0% ankietowanych myśli, że Polacy to naród abstynentów


13,6% ankietowanych myśli, że przestępstwa w Polsce są na porządku dziennym


68,2% ankietowanych myśli, że poziom przestępczości nie odbiega od innych europejskich krajów


18,2% ankietowanych myśli, że Polska to bardzo bezpieczny kraj


Międzyszkolny Zespół Tańca Estradowego „Rendez-Vous” i „Poliesanoczka”z Pińska ze szkół nr 8 i 18

9,1% ankietowanych myśli, że Polakom każdy język obcy


56,8% ankietowanych myśli Polacy znają średnio jeden język obcy


34,1% ankietowanych myśli, że Polacy znają średnio więcej niż jeden język obcy


22,7% ankietowanych myśli, że Polacy wiecznie narzekają


45,5% ankietowanych myśli, że Polacy nie okazują emocji


31,8% ankietowanych myśli, że Polacy to naród ludzi uśmiechniętych


6,8% ankietowanych myśli, że Polacy nie lubią obcych


61,4% ankietowanych myśli, że Polacy mają obojętny stosunek do cudzoziemców


31,8% ankietowanych myśli, że Polak to Europejczyk serdecznie wychodzący naprzeciw sąsiadów


59,1% ankietowanych myśli, że Polacy są bardzo gościnnym narodem


22,7% ankietowanych myśli, że Polacy są powściągliwi w przyjmowaniu gości


18,2% ankietowanych myśli, że Polak nie potrafi ugościć


31,8% ankietowanych myśli, że każdy Polak lubi wódkę


43,2% ankietowanych myśli, że Polacy mają wyważony stosunek do alkoholu


25% ankietowanych myśli, że Polacy to naród abstynentów


0% ankietowanych myśli, że przestępstwa w Polsce są na porządku dziennym


79,5% ankietowanych myśli, że poziom przestępczości nie odbiega od innych europejskich krajów


20,5% ankietowanych myśli, że Polska to bardzo bezpieczny kraj

Wnioski płynące z interpretacji testu socjologicznego

Z interpretacji wyżej opracowanego testu wynika, iż wizerunek Polaków postrzeganych przez Białorusinów, jest w dużej mierze wizerunkiem pozytywnym. Nasi sąsiedzi w większości uważają nas za naród ,,potrafiący się dogadać” w Europie, o czym świadczy przeważające przeświadczenie o naszej znajomości przynajmniej jednego języka obcego, oraz jako cechy uzupełniające cenią naszą gościnność i pozytywny stosunek do obcokrajowców. Miłe usposobienie Polaków, które przeważa jako zaznaczona przez większość ankietowanych cecha, rekompensuje naszą narodową ,,słabość do alkoholu”, którą akcentują nasi sąsiedzi. Na tle innych krajów europejskich mamy opinię kraju, którego normy bezpieczeństwa i poziom przestępczości, mieszczą się w światowych standardach, z zaakcentowanym zdaniem pewnych grup o bardzo dużym bezpieczeństwie w naszym kraju. ,,Białorusini o Polakach. Stereotypy”, bo tak zatytułowany był przeprowadzony przez nas test socjologiczny, pokazuje w dużej mierze to, jak jesteśmy postrzegani przez naszych partnerów i sygnalizuje drogę, jaką powinniśmy podążać do zaskarbienia sobie sympatii i przyjaźni w naszych wzajemnych, polsko-białoruskich stosunkach.