II edycja

Realizator:


Stowarzyszenie Kultury Ludowej


"Kundzia" w Chełmnie


przy wsparciu Ministerstwa Edukacji Narodowej i Burmistrza Miasta Chełmna


Patronat honorowy: Kuratorium Oświaty w BydgoszczyUczestnicy:


* uczniowie Szkoły Muzycznej z Pińska (Białoruś)

* uczniowie Dziecięcej Szkoły Choreograficznej z Pińska (Białoruś)

* członkowie międzyszkolnego zespołu tanecznego "Biełarusoczka" z m. Pasiołok Energetikow r. Dzierżyńsk (Białoruś)

* członkowie międzyszkolnego zespołu tańca ludowego "Polesie" z Pińska (Białoruś)

* członkowie zespołów "Poliesanoczka" i "Rendez-Vous" ze szkół nr 8 i 18 z Pińska (Białoruś)

* członkowie zespołu ludowego ze szkoły ZSR CKU w Kościelcu (Polska)

* uczniowie Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego z Chełmna (Polska)

* uczniowie oraz członkowie międzyszkolnych zespołów z Chełmna i Bukowca (Polska)