VIII edycja

W roku 2014 w Wymianie wzięło udział 28 różnych grup artystycznych!

Realizator:

Stowarzyszenie Kultury Ludowej "Kundzia" w Chełmnie

oraz

Fundacja Centrum Dialogu Kultur im. Jakuba Kołasa w Chełmnie

przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego województwa kujawsko-pomorskiego

i Burmistrza Miasta Chełmna

Uczestnicy:

* Zespół Tańca Estradowego „Darling” z Domu Kultury „Trikotażnik” z Pińska, Białoruś - grupa młodsza i grupa starsza

* Zespół „Grodzieńskie Koronki” z Grodzieńskiego Państwowego Koledżu Sztuk oraz zespół „Prialica” z Miejskiego Domu Kultury z Grodna, Białoruś

* Zespół tańca estradowego „Kalejdoskop” ze szkoły nr 3, Grodno, Białoruś

* Wzorcowy zespół folklorystyczny "Borowliańska Kryniczka" i zespół skrzypków, borowliańska dziecięcka szkoła sztuk w Borowlianach, rejon miński, Białoruś

* Zespół choreograficzny „Neposedy” z Centrum Kultury Miasta Grodna, Białoruś

* Zespół tańca ludowego „Janowcy” i zespół tańca ludowego "Poleszuki" z Miejskiego Domu Kultury w Iwanowej, rejon piński, Białoruś

* Młodzi artyści z Dziecięcej Szkoły Sztuk Pięknych nr 3 z Mińska, Białoruś

* Dziecięcy Zespół Tańca „Ulybka” z Domu Kultury Trikotażnik, z Pińska, Białoruś

* Zespół folklorystyczny „Szczodryca” z Pałacu Kultury "Loszycki" w Mińsku, Białoruś

* Zespół pieśni ludowej "Jaryca" i męski zespół pieśni ludowej "Mużyki" z Motola, rejon piński, Białoruś

* Zespół tańca „Lianok" z Miejskiego Domu Kultury w Pińsku, Białoruś

* Narodowy zespół pieśni i tańca „Liuleczka” z Osipowicz, rejon mohylewski, Białoruś

* Zespół folklorystyczny „Kryniczka" ze szkoły średniej w Ośnieżycach, rejon piński, Białoruś

* Orkiestra cymbalistów „Abiarog” z Gimnazjum-Kolledżu Sztuk z Mińska, Białoruś

* Studio wokalno-choreograficzne "Maxi-Briz" z Mińska, Białoruś

* Chór dziecięcy "Ranak" z Gimnazjum-Kolledżu Sztuk z Mińska, Białoruś

* Zespół folklorystyczny "Wierasok" ze szkoły średniej w Molotkowiczach

* Zespół wokalny "Svet Zvezdi", zespół taneczny „Dziecko świata” i studio "Mix" z Mińska, Białoruś

* Zespół tańca estradowego "Rendez-vous" z Miejskiego Domu Kultury w Pińsku, Białoruś

* Orkiestra bajanowo-akordeonowa i chór "Wierasok", ze szkoły średniej nr 119 w Mińsku, Białoruś